Jestem absolwentem Politechniki Lubelskiej i Politechniki Świętokrzyskiej – na których ukończyłem kierunek Architektura, kolejno I i II stopień. Od lat zajmuję się szeroko rozumianą sztuką współczesną – dotykając dziedzin, które można uznać za tradycyjne, oraz takich, których kategoryzowanie jest utrudnione. Na co dzień zajmuję się projektowaniem architektonicznym, projektowaniem wnętrz, malarstwem i grafiką abstrakcyjną, marketingiem internetowym oraz UX i UI. W planach mam rozwinięcie kilku wyjątkowych projektów, a ten jest jednym z nich.

I am a graduate of the Lublin University of Technology and Kielce University of Technology – where I majored in Architecture. For years, I have been involved in contemporary art in its broadest sense – touching on areas that can be considered traditional as well as those that are difficult to categorise. On a daily basis I work in architectural design, interior design, abstract painting and graphics, internet marketing and UX and UI. I have plans to develop some unique projects, and this one is one of them.

Michał Moroz

Wystawy

2021/11/26-28 | Warsaw | Warszawski Festiwal Plakatów (Hala Gwardii)